Finansiering

Vi skal alltid kunne tilby den mest gunstige finansieringen som er i markedet.

Gjennom lang erfaring viser det seg at totalsummen for bilen ikke nødvendigvis er det viktigste, men den månedlige kostnaden.
Prestmarken Bil løser dette ved gunstige finansieringsmuligheter som utvidet billån, leasing eller restverdilån.

Billån

Billån er et vanlig annuitetslån, noe som innebærer like store månedsinnbetalinger under hele lånets løpetid (forutsatt et stabilt rentenivå). En slik løsning gir deg en jevn kostnad som gjør det lett å holde oversikt over din privatøkonomi. Det eneste som endrer seg, er fordelingen mellom renter og avdrag. I begynnelsen av låneperioden vil rentedelen være stor, men den vil avta utover i låneperioden. 28% av renteutgiftene er fradragsberettiget i din selvangivelse. Har du en ordnet økonomi, holder din bil som sikkerhet for lånet. Hos PrestmarkenBil får du svar mens du ser på bilen. I banken må du vente på lånetilsagn.

Restverdilån/flexilån

Restverdilån/flexilån er et billån som er delt opp i to perioder, hvor man i den første perioden kun betaler ned på bilens verditap. Dette betyr lave månedlige utgifter til å betjene billånet, og er et gunstig alternativ for de som ønsker å bytte bil ofte. Når periode 1 er over, kan man velge hva man vil gjøre i periode 2; enten selge bilen, eller betale ned lånet i sin helhet. Totaltiden for periode 1 + periode 2 er 5 år, hvor man selv kan velge lengden på periode 1 og 2.

Utvidet Billån

Utvidet billån er et billån med utvidet løpetid opp til 10 år. Ved å utvide løpetiden på billånet, kan man redusere de månedlige lånekostnadene man har på bilen.

Privatleasing

Privatkeasubg er bilutleie-produkt hvor kunden bestemmer selv biltype og utstyrsnivå, og leier bilen over en periode på 36 måneder. I tillegg til selve månedsleien betaler du vanlige bilholdsutgifter som drivstoff, forsikring, årsavgift og service.

Leasing

For næringsdrivende er leasing en finansieringsform som kan tilpasses selskapets inntekter, og kan trekkes fra som en kostnad i regnskapet. Leasingfinansiering binder ikke opp selskapets kapital og belaster derfor ikke dine lånemuligheter. Bilholdskostnadene blir også lettere å budsjettere. Velger du Leasing står finansieringsselskapet som eier av bilen, men du som leietaker har disposisjonsretten. Leasingleien beregnes ut i fra ditt definerte behov for kjørelengde og leieperiode. Normal leieperiode er 36 måneder.

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss for å finne den perfekte løsningen for deg.

Våre samarbeidspartnere: